Veuillez patienter ...
Busy loader

Disclaimer 

De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van SquareCaps.nl.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
   
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Wij  sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Panier

 
Articles:     0
Total provisoire:     € 0,00
Paiement par virement après la livraison ou par:

Toge € 12,49
hors TVA

        

Confort de paiement

Paiement sur facture après livraison.

Organisation éducatif ?

Nous acceptons:
- Des Mandats Administratifs 
- Des Bons de Commande.

Nous avons un compte Chorus Pro.Recevoir notre offre ?

Cliquez  ici si vous désirez recevoir une offre. 


Simplicité de commande

Utilisez le module de commande
de notre site web ou envoyez nous
un mail sur  info@squarecaps.beDes Questions?
Cliquez ici pour
contact direct   Square Caps soutient EdukansVêtements de fin d'études

Service Clients

Toque imprimé

Cadeau d’adieu collège

Comment doivent se porter les Square Caps

Saviez-vous que..?

Recherches similaires